Kalvaria wejherowa

Kalwaria Wejherowska sa zúčastňuje najmä medzi najstaršími súčasnými súbormi kultových exponátov v poľných krajinách. Jej začiatky sa spájajú so situáciou malborského vojvodstva Jakuba Wejhera, ktorý prezentoval Kalváriu ako hlas vďačnosti v rámci priaznivej renesancie zo smolenskej eskapády, ktorú v 17. storočí urobil vodca Władysław IV.Kalváriové kaplnky, nádherne rozpustené v moriach, sú medzitým jedinou najaktuálnejšou zábavou v zóne Wejherowo a náporom skupinových pútí. Vedúcich 24 kaplniek opäť príliš stálo za osud Jakuba Wejhera, budúcnosť naliehavo vytvorili jeho synovia a nástupcovia. Za zmienku stojí, že zvrhnutie zoskupenia katolíckych svätyní by existovalo, pretože hlboká všeliek v pomoranskom ráde dominovala v zámorských rádoch. Kalvária neexistovala ako hlavný prostriedok rímsko-katolíckeho vyznania, ale aj poľskosti.O svätyňu sa starajú dodnes františkáni, ktorých takto prevrátil Jakub Wejher. Súbor tejto Kalvárie obsahuje 26 účelov, z ktorých 14 je súčasných staníc Aleja Krzyżowa. Pútnici vstupujú na kalváriu osemnástym - stálou bránou Oliwa a medzi dvoma samostatnými kaplnkami môžu registrovať dva pôvodné kostoly: sv. Stanisław Bryła tiež Saint. Anne.