Mapa nebezpecenstva poziaru

Úloha elektrostatického uzemnenia sa počíta so znížením rizika výbuchu horľavých látok v dôsledku vzplanutia elektrostatickej iskry. Je všeobecne akceptovaný na prepravu a úpravu horľavých plynov, práškov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré vykonáva novú formu. Najjednoduchšie a trochu komplikované modely sa do uzemňovacej svorky opierajú aj z drôtu. Výkonnejšie a technologicky vylepšené sú vybavené ochranou štýlu uzemnenia, ktorá umožňuje vydávať alebo prepravovať produkt, keď je uzemnenie správne pripojené.

Elektrostatické uzemnenie sa najčastejšie kombinuje pri nakladaní alebo vykladaní železničných a cestných cisterien, nádrží, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných inštalácií.

https://ecuproduct.com/sk/neofossen-neofossen-ueinny-prostriedok-na-odstranenie-telesneho-tuku/

Pri plnení alebo vyprázdňovaní nádrží iným obsahom (napr. Nádrží s práškami, granulami, tekutinami sa môžu vo výrobku vytvárať nebezpečné elektrostatické náboje. Zdroj ich postavenia je tiež schopný živého miešania, čerpania alebo rozprašovania horľavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo úpravou jednotlivých častíc. Množstvo elektrického náboja bude závisieť od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré sa navzájom dotýkajú. Na konci ľahkého a náhleho kontaktu so zemou alebo nenabitým objektom sa môže vytvoriť krátky prúdový impulz, ktorý bude otvorený v iskrivých situáciách.Nedostatočná starostlivosť o iskrivý výboj môže zapáliť zmes alkoholu a vzduchu, čo znamená výbuch alebo veľký výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje riziko výbuchu v dôsledku kontrolovaného vybíjania elektrostatických nábojov.