Priehrady odolne proti vybuchu v banictve

Ochrana proti výbuchu je ochrana proti výbuchu, ktorá je jedným z najdôležitejších životov v oblastiach ohrozených takýmto výbuchom. V zariadení by sa mal vytvoriť dobrý spôsob, ako zabrániť výbuchu, aby sa zabránilo vznieteniu alebo požiaru. Tieto riešenia sa použijú predovšetkým v úplných zónach, ktoré sú v každom pláne vystavené riziku požiaru.

Zároveň sa budú diskutované metódy používať všade, kde sa v priemysle vyskytujú výbušné prachy. Faktor potlačenia výbuchu sa vyrába hlavne pre systém ochrany proti výbuchu. Tento proces spočíva predovšetkým v rozpoznaní prvej fázy výbuchu. Potom použite opatrenie, ktoré sa použije na kompenzáciu výbuchu v konkrétnom zariadení. Vďaka tomu sa výbuch neprenesie a po zapálení sa súčasne potlačí. To všetko spôsobuje, že oheň sa nerozšíri. Táto možnosť je jedným z najbežnejších spôsobov ochrany pred výbuchom a po jej príchode je poistenie proti jeho účinkom. Znižuje účinky výbuchu. Faktory, ako sú valce s hasiacimi prvkami, tlakové senzory, optické senzory, prachové senzory a riadiace centrá, sa prispôsobujú tejto úrovni. Uvoľnenie výbuchu je ďalšou podmienkou. Tento proces spočíva predovšetkým v odstránení účinkov výbuchu mimo chráneného zariadenia. V dôsledku toho sa tlak vo vnútri zariadenia vráti na dobrú úroveň. Odľahčovacie systémy zahŕňajú dekompresné panely, klapky so samozatváracou zostavou a bezplamenné odľahčovacie systémy. Táto fáza systému ochrany pred spustením odpojuje výbuch. Existuje súčasný systém izolácie výbuchu. Zameriava sa predovšetkým na uzatváranie potrubí alebo kanálov. Prečo? Po prvé, pretože tieto dve predchádzajúce metódy eliminujú iba účinky ohňa. Niektoré zvyškové účinky výbuchu sa však môžu dostať cez potrubia a potrubia, ktoré môžu spôsobiť sekundárne výbuchy, čo sa týka výsledkov. Preto sa uzatvárací systém sťažuje na zabránenie už spomínaným sekundárnym výbuchom. Napríklad sú to valce s hasiacim prvkom, uzatváracie ventily, uzatváracie ventily, systémy na zabránenie výbuchu, svetelné klapky a podobne.