Romet r 250 elektrickej instalacie

Elektrická inštalácia je komplikovaný organizmus, v ktorom musí všetko fungovať spoločne. Ak určitý prvok zlyhá, môže sa dostať do veľkej katastrofy. On najčastejšie sa blíži k veľkému elektrickému šoku alebo požiaru, v ktorom ľudia môžu stále zomrieť. Preto si musíte pamätať na elektrické inštalácie, vykonávať pravidelné kontroly kvalifikovanými elektrikármi, pravidelne opravovať všetky závady.

Jednou z najdôležitejších myšlienok v akejkoľvek elektrickej inštalácii je výber bezpečnostných prvkov. Z tohto dôležitého prvku môže chcieť svoje vlastné konanie alebo zdravie. Bezpečnosť by sa mala vybrať na mnohých stránkach. Odoberá sa z hlavnej poistky, ktorú chce vytvoriť taký menovitý prúd ako elektráreň zriadená pri podpise zmluvy o dodávke elektriny. Používa sa tak, že by bolo nesprávne zbierať väčšie množstvo elektrickej energie, než je uvedené v tomto štandarde. Ak je to tak, elektrická inštalácia pred naším domom alebo kanceláriou by bola vyfúknutá.Následne máme elektromer dodatočne v dôsledku hlavného rozvádzača. Rozvádzač je jadrom elektrickej inštalácie. Každý okruh má svoj pôvod. Všetko je poistené vhodnou poistkou s menovitým prúdovým výkonom. Voľbu ochrany by mal vykonať odborný elektrikár, ktorý pre nás urobí projekt elektroinštalácie ešte predtým, ako bude vyrobený. V tejto fáze sa určí, koľko okruhov rozpozná, čo tiež poháňa to, čo v nich bude prúdiť. Posledný je veľmi dôležitý, pretože závisí od zvoleného prierezu vodičov a následne od poistky s príslušným menovitým prúdom. Spravidla sa používa tzv. Selektivita ochrany, takže v prípade skratu sa vypne len poistka danej oblasti, ale nie hlavná ochrana, ktorá by prerušila dodávku energie do celého domu.