Szamotuly navyse ich lokomotivy

Čestnosť zvoleného regiónu Wielkopolska je samozrejme pre nás všetkých drahá pasáž. Čo by ste mali stretnúť v ich priehľad? V ktorých aglomeráciách sa doháňajú počas takejto cesty?Szamotuły je jednotlivec medzi súčasnými metropolami, ktorý by mal byť venovaný známemu času v období cestovania po Wielkopolskej s rovnováhou. Blízkosť objavu, vďačná genéza a krásne anachronizmy - to sú prvky, vďaka ktorým cestovatelia horúco prekrývajú krajinu moderného mesta. Aké turistické atrakcie stojí za to napomenúť si toto miesto? Szamotuły sú očividné predovšetkým neoceniteľným zvyškom, ktorým je hrad Górka. V Veľkom Poľsku je uvedený ker podozrivého siroty s cudzou štruktúrou tohto druhu. Posledná pevnosť bola postavená v 16. storočí a stále je očarená svojím srdečným architektonickým zložením. Vo svojich zchátralých plotoch je vždy všemocný, aby sa oboznámil s výstavným zariadením, ktoré sa dnes vyžaduje ako múzeum múzea. Hosť v poslednom panopticum spôsobí, že idylka bude nadšencom umenia, najmä cirkvi. Je tu a prekvapí vás dôkladná zbierka fresiek zafarbených na pílenom dreve aj pamiatkami, vďaka ktorým súvisí s mnohonásobnými srdečnými informáciami o skutočnosti týchto molekúl v regióne.