Umiestnenie webovych stranok

Zaznamenaný predaj v pokladnici by mali spustiť daňovníci, ktorí predávajú na mysli jednotlivcov bez toho, aby vykonávali finančnú činnosť, a poľnohospodári, ktorí platia späť v rámci jednorazovej sumy. Prípady nezaznamenávania predaja sa zameriavajú na sankcie uvedené v osobitnom zákone. Daňovníci často využívajú sklon nedodržiavať povinnosť, ktorá im je uložená, a v skutočnosti ako dôkaz častého zneužitia úradnej moci neexistuje dostatočná kontrola nad prípadmi prekročenia limitov obratu, ktoré povoľujú zaznamenávanie predaja pomocou pokladníc, a o prípadoch, v ktorých sú predložené nové právne akty, ktoré sú uvedené subjekty sú povinné viesť záznamy.

Povinnosť viesť evidenciu s pomocou registračných pokladníc nie je ilúziou, pretože sa vyznačuje uložením sankcií subjektom, ktoré vyplýva z ustanovení zákona o dani z tovaru a služieb. Inými slovami, nedodržiavanie právnych ustanovení stanovujúcich príkaz na vedenie záznamov pomocou pokladníc elzab mera & nbsp; je spojené s veľkými sankciami, takže tu nestojí za to riskovať. Že nie každý podnikateľ si je vedomý tejto skutočnosti a nepozná zákon.

Spolu s čl. 111 2 o dani z výrobkov, zatiaľ čo pomoc vedúceho daňového úradu alebo daňového kontrolného úradu môže účtovať prísnu pokutu vo výške 30% dane, ktorá bola účtovaná pri nákupe výrobkov alebo služieb. V záujme fyzických osôb je takáto entita zodpovedná za daňový trestný čin alebo trestný čin za nedostatočné vedenie záznamov. Nemá zmysel snažiť sa v tejto veci podvádzať úrady, a predovšetkým by ste si mali vyhľadať radu účtovníka alebo advokáta, ktorý zabezpečí dodržiavanie zákonných ustanovení zo strany podnikateľa.

V mieste predaja registrovanom prostredníctvom registračnej pokladnice je potrebné uviesť, že daňová povinnosť má, ale iba nedostatky, ktoré byt plánoval v období od 1. decembra 2008, teda od vstupu do právneho režimu vyššie uvedeného právne ustanovenia. V prípade chyby v tomto prípade nebudú orgány činné v trestnom konaní podnikateľovi z dôvodu právnej, finančnej a trestnoprávnej zodpovednosti nezaujímať, pretože v období pred 1. decembrom 2008. sa učí byť vylúčený, a to pozastavuje zákonné činnosti.