Uzemnenie holandskeho domu

Elektrostatické uzemnenie je v priemysle a doprave horľavých plynov a nových látok, ako sú kvapaliny a prášky, mimoriadne dôležitým prvkom. Pri ukladaní statickej elektriny v prostredí horľavých materiálov vznikajú riziká.

Každý rok v celej Európe je týmito javmi viac ako 400 nehôd. Zapálenia, požiare a dokonca aj začiatky sú celkom skutočné nebezpečenstvo, ktoré má človek v tejto oblasti všetkých zdravo mysliacich hostí a manažérov.

Tu sú rady, elektrostatické uzemňovacie mechanizmy a štýly. Ich správanie sa v zásade týka spojenia ohrozených komponentov s procesom s nízkym odporom na tému uzemnenia pomocou vhodnej svorky. Na trhu existuje niekoľko spôsobov - kliešte, skrutky, kombinované v jednom kontajneri. Pokročilejšie systémy umožňujú lepšie sledovanie uzemnenia v reálnom čase. V spojení s inými zariadeniami nemôžu viesť k dávkovaniu materiálu alebo k jeho práci v prípade problémov s uzemnením. Niektoré metódy fyzicky blokujú túto možnosť uzavretím ventilu alebo plniva, čo je jedinečné v prípade zlyhania spolupracujúcich zariadení alebo pokusov o obídenie bezpečnosti. Tento model riešenia sa bežne používa pre železničné a cestné tankery.

Častým problémom použitia svoriek na zariadeniach, ktoré pracujú s lakmi, farbami, rozpúšťadlami alebo živicami, je proces ukladania materiálu, ktorý sa ťažko obmedzuje. Môže tiež pripraviť vrstvu, ktorá izoluje elektrostatické uzemnenie a čiastočne alebo úplne neguje jeho účinnosť. Potom zaobchádza nielen so zariadeniami, ale aj s kontajnermi a nádržami určenými na skladovanie vyššie uvedených materiálov.